?

nobelfaik


Блог Игоря Штанга

light gray is the new white, dark gray is the new black


Previous Entry Поделиться Пометить Next Entry
О разности традиций
nobelfaik